Regionens första servicecenter invigt

Götenes medborgarkontor har fått en ny funktion.
Det är ett servicecenter för nya
kommuninvånare från andra länder.

Idén om ett servicecenter för nya kommuninvånare
från andra länder kommer från Tyskland.
Centret i Götene är det första i vår region
och kanske i hela Sverige.

Ulf Eriksson är vice ordförande
i regionutvecklingsnämnden.
Han tror att centrets funktioner kan vara
mötesplats för både gamla och nya Götenebor.

Centret kommer att bemannas med en tolk.
Tanken är att personer ska känna sig trygga
att komma hit och ställa frågor samt få hjälp.

Text: Tomi
Källa: NLT, 2 juni, 2017