Regionen vill köpa ny ambulanshelikopter

Västra Götalandsregionens ambulanshelikopter
behöver ersättas med en ny.

Den nuvarande helikoptern ägs
av Västra Götalandsregionen.
Den köptes in begagnad 2010
och måste bytas ut senast 2019.

Svensk Luftambulans ska sköta inköpet
av den nya helikoptern.

Text: Alex
Källa: Skb, 17 januari, 2017