Haganäset är en av alla kommunala verksamheter i Karlsborg.

Rätt till heltid i Karlsborg

Karlsborgs kommun har beslutat att alla
kommunanställda har rätt till heltid.

Idag arbetar bara 57 procent heltid.
De kan välja att fortsätta arbeta deltid om de vill.
Chansen är större att behålla personal
om de kan arbeta heltid.

Karlsborgs kommun ligger på plats 259 av Sveriges
290 kommuner när det gäller antal heltidsanställda.

Text: Urban
Bild: Alexander E O
Källa: Skb, 27 juni, 2017