Populärt med läsecirkel

Elanders bokhandel i Tibro
har haft en läscirkel i tio år.

Det brukar vara omkring 30 deltagare varje gång.

De som är med i läscirkeln betalar kostnaden
för en inbunden bok.
Då får de välja mellan 55 böcker under ett år.

På Villann´s Café har de bokcafé en gång i månaden.

Text: Mikael E
Källa: SLA, 24 februari, 2017