Haganäset är ett av äldreboendena i Karlsborgs kommun.

Ökad bemanning på äldreomsorgen

Karlsborgs kommun får under tre år
två miljoner kronor
från staten.
Pengarna ska gå till att förbättra äldreomsorgen.

För Karlsborgs äldreomsorg så kommer en del
av pengarna att gå till att öka antalet personal.

En del av pengarna används också till
att höja kvalitet inom äldreomsorgen.

Text: Alexander Ek Ottosson
Bild: Alexander Ek Ottosson
Källa: SLA, 19 januari, 2017