Nytt spelprojekt på Högskolan i Skövde

Spel som etableringsverktyg är ett nytt projekt
på Högskolan i Skövde.
Det handlar om att hitta nya vägar för att långsiktigt
förbättra möjligheterna för unga att hitta jobb.

Tanken är att ta reda på om ungdomarnas intresse
för spel och spelteknik kan hjälpa fler att få jobb.

Katrin Dannberg och Per Backlund
är ansvariga för projektet.

Förstudieprojektet startar den 1 februari på Högskolan
och ska pågå till sista oktober.
Det betalas med EU-pengar genom Europeiska socialfonden
och bidraget är på 2,3 miljoner kronor.

Text: Regina J
Källa: Skb, 30 januari, 2017