Nyanlända veterinärer snabbutbildas till djursjukskötare

Det antas bli stor brist på legitimerade
djursjukskötare framöver.

Det här är någonting som kan bli vägen in på
arbetsmarknaden för ett antal flyktingar.

Sedan två veckor tillbaka går 18 nyanlända veterinärer
en snabbutbildning på Sveriges lantbruksuniversitet i Skara.
Det är för att de ska kunna ta jobb som djursjukskötare
när den ettåriga utbildningen är klar.

Ungefär tio veckor av utbildningen är i Skara.
Målet är att de ska kunna få legitimation
direkt efter utbildningen.

En av eleverna är Iraj Mansouryan från Iran
som bott nästan fyra år i Sverige.
Han har jobbat som distriktsveterinär i hemlandet.

Text: Regina J
Källa: P4 Skaraborg, 23 januari, 2017