Nedbrunnet hus byggs upp

Det är en månad sedan ett hyreshus
brann ner i Vartofta.

Ägaren Roger Lundvold säger att planen
är att huset ska byggas upp igen.

Sent på lördagskvällen började den
våldsamma branden i hyreshuset

Fastigheten var bortom all räddning.
Människorna i fyra hushåll hade blivit hemlösa.

Berörda försäkringsbolag involverades
genom respektive hemförsäkring.

Roger och försäkringsbolaget är nu igång med
processen att få ordning på allt efter branden.

Text: Emma
Källa: VB, 20 mars, 2017