Naturreservat i Norra Fågelås

Ekhagen och området ned mot Vättern
vid Norra Fågelås kyrka föreslås bli naturreservat.

Förslag på namn för området är Norra Fågelås ekhage.

I området finns jätteekar och betesmark
samt lövkog med klibbal och andra ädelträd.

Området med gamla ekar är sedan år 2001 ett reservat.
Det ingår också i Natura 2000-området
Fågelås prästgård.
Även sjön Vättern är ett Natura 2000-område.

Marken ägs av Svenska kyrkan i Skara stift.
Länsstyrelsen kommer sköta om naturreservatet
och står för kostnaderna.

Området kan bli ett riktigt utflyktsmål för
kulturhistoria och naturupplevelser.
Det säger Per-Åke Johansson som arbetar
med miljöfrågor i Hjo kommun.

Text: Urban
Källa: SLA, 11 maj, 2017