Mats Bergström som ny polischef i Skaraborg

Mats arbetar idag som kanslichef i polisområde Älvsborg.
Han har utsetts till ny polisområdeschef i Skaraborg.
och börjar på det nya jobbet den 1 december.

För några månader sedan blev det bestämt att Helena Trolläng
lämnar tjänsten som chef för polisområde Skaraborg.

Mats Bergström har mycket erfarenhet eftersom
han har varit polis i 30 år.

Text: Alexander Ek Ottosson
Källa: SLA, 20 november, 2017