Mariestads kommun
kritiserar Arbetsförmedlingen

Kommunen tycker att Arbetsförmedlingen inte gör
tillräckligt för nyanländas etablering på arbetsmarknaden.

Mariestads kommun tycker att det inte ska behöva
ta två till tre månader för att handlägga varje ärende.

Sofia Melin på arbetsförmedlingen förstår kritiken
och säger att de vill ha samarbete med kommunerna.

Från 2016 har totalt 176 nyanlända kommunplacerats
i Gullspång och Mariestad samt i Töreboda.

Text: Alexander Ek Ottosson
Källa: SLA, 3 mars, 2017