Mariestad satsar på fler bostäder

Kommunledningen i Mariestad vill öka befolkningen
med 4 000 personer till år 2030.

Kommunen fortsätter med sin
planering för bostadsbyggande.

I den nya översiktsplanen som kommer
antas av kommunfullmäktige föreslås fler bostäder.

Temat är sjönära samt bostadsbyggande och förtätning
av Mariestad stad och övriga tätorter i kommunen.

Förhoppningen är att det ska bli 2 000 nya bostäder.
Det ska ge 4 000 fler Mariestadsbor om tretton år.

Text: Rickard W
Källa: Skb, 23 mars, 2017