Lantbrukarna påverkas av vattenbristen

Just nu är det många lantbrukare som
drabbas av låga grundvattennivåer.

Förra sommaren var det många gårdar
som inte hade något grundvatten.

En av de som påverkas är Wanja Wallemyr.
Hon är vice ordförande i Ätrans vattenråd
och ägare till en gård utanför Falköping.

Söndagens snöoväder kan förbättra
grundvattennivåerna om det smälter långsamt.

Ätrans vattenråd håller på att planera ett projekt
som handlar om vattnets kvalitet.
Syftet med projektet är säkra
livsmedelsproduktionen i framtiden.

Text: Toni Alajärvi
Källa: P4 Skaraborg, 5 mars, 2017