Kritik mot bro i Gullspång

Gullspångsbor vill att bron
över Gullspångsälven rustas upp.

För något år sedan revs bilbron över Gullspångsälven.
Nu finns bara en järnvägsbro kvar
som har utrymme för gång- och cykeltrafik.

Vissa har klagat på att staketet på bron är trasigt
och att brädorna är dåliga.
Det saknas också bra lampor på bron.

Enligt Trafikverket ska en gångbro vara minst 2 meter bred
men Gullspångsbron är inte mer än 1,45 meter bred.
Detta gör det svårt för personer med barnvagnar
och rullstolar att ta sig fram.

Text: Alex
Källa: Skb, 22 september, 2017