Kopparnätet utanför Lidköping släcks ner

I december 2018 släcker Telia ner kopparnätet
på elva telestationer i Lidköping.

Därefter kommer bara fiber-
och mobilnätet att fungera.

När Telia ska bygga ut sitt fiber- och mobilnät släcks
vissa delar av kopparnätet som inte motsvarar kraven.

Istället för fast telefoni och ADSL hänvisar man
kunderna till att använda fiber- och mobilnätet.

På flera platser i Sverige har arbetet
med att släcka ner nätet redan börjat.

I Lidköpings kommun sker det den 3 december 2018.
Det är totalt elva stationer i Lidköping som stängs ned.
Samtliga telestationer ligger utanför stadskärnan.

Text: Rickard W
Källa: NLT, 21 juni, 2017