Kommunpolitiker skuldsatt hos kronofogden

En kommunpolitiker i Götene med flera uppdrag
har en skuld hos kronofogden på drygt 350 000 kronor.

Förutom skulder hos två indrivningsföretag har politikern
också obetalda skulder hos Skatteverket.

Det är samma politiker som också är polisanmäld
för förskingring av en förenings pengar i kommunen.

För att betala av skulderna har kronofogden
gjort en utmätning av politikerns pension.

Text: Rickard W
Källa: NLT, 30 mars, 2017