Kommuner arbetar tillsammans för turismen

Turistföretagare och kommunala tjänstemän samt
politiker samlades i Norrkvarn i Karlsborg.

De samlades för att inspireras och lägga upp en gemensam
plan för att stärka och utveckla besöksnäringen i kommunerna.
De diskuterade vilka investeringar som behövs i området.

Kommunerna som samarbetar är Karlsborg,
Mariestad, Töreboda och Gullspång.

Text: Tomi
Källa: SLA, 8 februari, 2017