Klartecken för nya förskolan

Grästorps kommun har sagt ja till att bygga om
och bygga ut Backens förskola.
Detta till en kostnad av totalt 52 miljoner kronor.

En längre tids sjunkande befolkningstrend
har brutits och Grästorpsborna blir nu allt fler.

Det finns tecken på att fler barn föds under 2017.
Både skolan och förskolan kommer att få använda
alla lokaler som finns.

För att kommunen ska fortsätta växa och locka fler
människor måste de erbjuda en bra skola och förskola.

Ombyggnaden och tillbyggnaden har startat
och beräknas vara klar i augusti 2018.

Text: Tomi
Källa: NLT, 22 mars, 2017