Karlsborg återvinner mest

Karlsborg är bäst i Skaraborg på att sortera avfall.

Karlsborg återvinner 77 kilo per person
vilket är 31 kilo mer än Lidköping.
Det visar statistik från år 2016.

Ny statistik visar att för sjätte året i rad
ökar mängden plastförpackningar som återvinns.

Sedan 2011 har insamlingen av plastförpackningar
från hushåll ökat med över 28 procent.

Regeringens miljömål börjar gälla år 2020.
Det innebär att minst hälften
av allt avfall ska återvinnas.

Text: Toni Alajärvi
Källa: P4 Skaraborg, 7 mars, 2017