Jonslundsskolans elever säljer majblommor

Förra veckan startade försäljningen
av majblommor i hela Sverige.

Elever i klass 3 och 4 får varje år
möjligheten att sälja majblommor.
Pengarna går till fattiga barn i den kommun
som barnen säljer i.
Jonslundsskolan brukar alltid vara med
och stötta organisationen majblomman.

När försäljningen är slut och pengarna har samlats in
kan barnfamiljer ansöka om pengar.
Familjerna behöver förklara vad pengarna
kan behövas till.

Nu ska barnen och ungdomarna sälja majblommor för fullt
och hoppas att så många som möjligt köper av dem.
De allra flesta var överens

Text: Regina J
Källa: NLT, 10 april, 2017