Förskolechefen Susanne Rydberg och förskolläraren Anna Hägg på Hammarns förskola i Hjo i det mångkulturella bokcaféet som har skapats på en av förskolans avdelningar.

Jobbar aktivt med flerspråkighet i förskolan

På Hammarns förskola i Hjo vill personalen att barnen
ska lära sig av varandras språkkunskaper.

23 av 34 förskolor som granskats jobbar inte tillräckligt
med att uppmuntra barn att prata sitt modersmål.

Hammarns förskola i Hjo är en av förskolorna
som granskats av Skolinspektionen.
Här går det tio barn som förutom svenska
även pratar andra språk.

Personalen brukar ta hjälp av föräldrarna
när de har frågor som rör barnens språk.

Förskolan får gott betyg av Skolinspektionen.
De anser att personalen kan bli bättre på att
använda olika material som appar för språk.

Text: Regina J
Bild: Sandra Kjellström/Sveriges Radio
Källa: P4 Skaraborg, 15 maj, 2017