Högre lön för vårdpersonal

Vårdpersonalen inom Västra Götalandsregionen
kommer att få fördubblad ersättning vid nattarbete.
Detta från och med i höst.

Beslutet kommer från Regionstyrelsen
och börjar gälla den första september.

Politikerna vill också höja ersättningen för
folk i vården som jobbar helg.

Text: Alex
Bild: Arkiv
Källa: P4 Skaraborg, 27 juni, 2017