Historisk bildvisning i Forsvik

Under veckan hade Bo Bremsjö en
bildvisning i Forsviks IF klubbstuga.

Det var bilder från Forsvik under cirka 40 år
tillbaka i tiden och fram till nutid.

Stugan var fylld av intresserade besökare.
Bo startade bildvisningen med en grupp bilder
från ett bruk med ett förfallet träsliperi.
En renovering startades upp av ett antal
entusiaster och organisationer

Byggandet av den nya missionskyrkan
på 70-talet var en stor händelse i samhället.

Många av brukshusen fanns också med
på bilderna med sin speciella historia.

Text: Regina J
Källa: SLA, 13 mars, 2017