Hanna Eklöf väljer att sluta som chef

Hon är chef för Västergötlands museum
och har av hälsoskäl begärt att få lämna sin chefstjänsten.

Hanna trivs bra på museet och vill gärna arbeta kvar
men inte som chef.

Styrelsen för Västergötlands museum beklagar att
hon vill lämna sin roll som chef.

Styrelsen anser att verksamheten under Hannas ledning
har varit framgångsrik under de senaste åren.

Personalen på museet har en positiv framtidssyn
och ser positivt mot framtiden.

Text: Mikael E
Källa: SKB, 29 mars, 2017