Gullspång renoverar gammal bro

 

På kommunfullmäktiges möte i Gullspång på måndagen
diskuterades järnvägsbron över Gullspångsälven.

Ett förslag om renoveringen presenterades
av kommunens trafikkontor för ett år sedan.

Priset för renoveringen är 1,4 miljoner kronor.
Bron kommer att renoveras för gång och cykel
samt dressintrafik på järnvägsspåret.

Bron ligger en bit ifrån Gullspångsälvens riksvägsbro.

2016 rev Trafikverket en bro för biltrafik
som låg alldeles intill den nu aktuella bron.

Kommunfullmäktige beslöt att godkänna projektet.

Text: Oskar
Källa: Skb, 12 december, 2017