Glädjande mycket harr trots låg vattennivå

Trots väldigt låg vattennivå i Hjoån
så blev årets fiskvandring bra.

Fisken brukar endast vandra
under dygnets ljusa timmar.
Nu lämnade den Vättern senare
när det börjat skymma.

Normalt stannar flest av fiskarten harr
till och leker vid Ånabacken.
I år fortsatte vandringen till Hammarns hage
och där var det väldigt mycket fisk.

De låga vattennivåerna i sjöar
och tillflöden är dåligt för fiskarna.
Vid den här tidpunkten på året
ska det normalt vara fullt med vatten.

Vättern har nu 29 centimeter lägre
vattennivå än normalt.

Text: Regina J
Bild: Pixabay
Källa: SLA, 29 maj, 2017