Genomgång av förorenade områden

Områden som kan vara förorenade
kollas nu upp av länsstyrelsen.

Drabbade fastighetsägare i Karlsborg ska fylla i
uppgifter på vilka kemikalier som använts.

De ska svara på om verksamhet har bedrivits utomhus
och om avfall har slängts eller varit utfyllnad i området.
Slutligen ska de skriva om någon sanering har genomförts.

I Karlsborg är det en bensinstation och en bilverkstad
samt ett försvarsområde och ett nedlagt tegelbruk.

Ett av de sexton miljömål som riksdagen antagit
är att skapa en giftfri miljö i Sverige.
Alla länsstyrelser i landet arbetar med
genomgång av förorenade områden.

Text: Urban
Källa: SLA, 24 januari, 2017