Friskola i Skövde stänger

Mia skola stängs till sommaren.

Orsaken är att skolan inte klarar sig ekonomiskt.

Det är en liten fristående skola
för elever i årskurs 6 till 9.
Nio elever går på skolan.

Skolan har valt att begränsa utbildningen till elever
som är i behov av särskilt stöd.

Enligt skolans hemsida arbetar två
heltidsanställda lärare samt en elevresurs på skolan.

Text: Regina J
Bild: Regina J
Källa: Skb, 24 april, 2017