Förslag på ny bro över Göta Kanal

Politiker i Töreboda förslår att
en ny bro byggs över Göta Kanal.

Allianspartierna vill ha en bro
som stärker ortens varumärke.
Deras förslag är att bron byggs med limträ.

Fem miljoner läggs i budgeten för bron.
Den ska vara närmare järnvägsstationen
än den nuvarande bron.

Förslaget fick kommunstyrelsens
stöd av Miljöpartiet och Sverigedemokraterna.

Text: Toni Alajärvi
Källa: P4 Skaraborg, 8 juni, 2017