Förslag på fler träbyggnader i Götene

Centerpartiet i Götene har lämnat ett förslag till
kommunfullmäktige om att det ska byggas fler trähus.

Susanne Andersson är gruppledare i Centerpartiet.
Hon säger att många kommuner
ser fördelarna med att bygga i trä.

Som exempel nämner hon Växjö kommun.
De har ett mål att hälften av alla nya hus
ska vara byggda i trä år 2020.

 

 

 

Text: Urban
Källa: Skb, 7 februari, 2017