Förslag att tidsanpassa Eric Nordevall II

Utrusta hjulångaren Eric Nordevall II med
bogpropeller så fartyget kan göra turer i kanalen.

Detta är ett medborgarförslag för att göra
fartyget till en turistattraktion.

Idag används inte fartyget så mycket.
Förslaget är att fartyget gör två turer per dag.

Den ena turen startar vid varvet och
den andra vid den upprustade spikbryggan.
Sedan för att åka på Bottensjön
och Viken med slussning i Forsvik.

Eric Nordevall II är världens
enda kvarvarande fartyg av denna typ.
Det är en kopia av ett äldre fartyg med samma namn.

Text: Tomi
Källa: SLA, 21 april, 2017