Förskolebarn får sluta då föräldrarna inte betalar

Om föräldrar inte betalar för barnomsorgen
tvingas deras barn sluta på förskolan.

Töreboda är ett exempel där barn stängdes av förra året
sedan deras föräldrar inte betalat förskoleavgiften.

Kommunen har regler där barn får sluta förskolan
om deras föräldrar inte betalat förskoleavgiften.

Samma sak är det i andra kommuner i Skaraborg
även om det är mer sällsynt.

Kritik har riktats mot kommunerna över att barnen
blir lidande när det är föräldrarna som inte kan betala.

Text: Regina J
Källa: P4 Skaraborg, 17 januari, 2017