Flera butiker stängs i Töreboda

Töreboda kommun oroas över
att flera butiker upphör.

I Töreboda har flera butiker stängts.
Skoaffären och loppisbutiken upphörde nyligen.
Nu pågår en utförsäljning i bokhandeln
inför att också den butiken stängs.

Det är svårt med centrumhandel idag säger Törebodas
näringslivs- och kommunutvecklare Lena Tilstam.

Kommunen hoppas hitta dem som vågar satsa
på handel i branscher som funkar.

De håller på med en projektansökan
tillsammans med Vuxenskolan.
Målet är att utveckla centrum och
fylla tomma lokaler utifrån de behov som finns.

Text: Urban
Källa: Skb, 21 mars, 2017