Fler män och kvinnor i alla åldrar fiskar

Intresset för fiske som fritidsaktivitet ökar i Sverige.
Andelen kvinnor som fiskar ökar.

1,6 miljoner svenskar mellan 16 och 80 år fritidsfiskar varje år.
Att intresset ökar märker man på
anläggningarna för sportfiske och fisketurism.

Ungefär en tredjedel av fritidsfiskarna är kvinnor
och mängden kvinnor som fiskar har ökat.
Det visar siffror som Statistiska Centralbyrån tagit fram
på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten.

Martin Ångnell jobbar på Hökensås Sportfiske
har jobbat som instruktör sedan slutet av 1990-talet.
Då var någon enstaka tjej med på kurserna.

På flugfiskekursen i januari i år
var sju av 18 deltagare kvinnor berättar Martin.

Text: Urban
Källa: P4 Skaraborg, 14 mars, 2017