Ett lodjur får skjutas i norra Skaraborg

Ett lodjur får skjutas i Skaraborg under licensjakten
som inleds 1 mars och som pågår till 31 mars som längst.

Det är området i norra Karlsborgs kommun
och i grannlänet Örebro län som berörs.

Licensjakten är inte till för att hålla antalet djur nere.
Det görs för att komma tillrätta med skador som
ett lodjur orsakat på får i området.

Licensjakten på lodjur har regler som rör
vilka jägare som får delta i jakten.

Reglerna säger också hur lodjur ska rapporteras in
till myndigheten för att jakten ska kunna avslutas.

Text: Mikael E
Källa: P4 Skaraborg, 1 mars, 2017