Essunga ökar kommunchefens makt

Essunga kommun ökar makten för sin kommunchef
och bildar en gemensam kommunal förvaltning.

Essunga kommun samlar sina förvaltningar.
De kommer att ha en gemensam förvaltning.

Kommunchefen är högst ansvarig för förvaltningen.
Den delas in i fyra delar med varsin chef.

På måndagen godkände kommunfullmäktige förändringen.
Syftet är att stärka styrning och ledning.

Kommunchefen säger att syftet
inte är att minska kostnaderna.
Tvärtom kan de öka något tror han.

Kommunfullmäktige godkände förslaget
som börjar gälla år 2018.

Text: Tomi
Källa: Skb, 31maj, 2017