Elev på naturbruksgymnasium kan få skadestånd

Vid flera tillfällen har en elev utsatts för kränkande behandling.
Barn och elevombudet begär 15 000 kronor i skadestånd
till den utsatta eleven.

Anmälan som kom från eleven vid Sötåsen
gäller mobbing med ord och handlingar.

Skolan har uppmärksammat problemet och försökt lösa
det för att det inte ska bli bråk i elevgruppen.

Vi är naturligtvis ledsna för att det gick såhär långt.
Det säger Ulrika Jisland som är pressansvarig på skolan.

Text: Tomi
Källa: Skb, 30 januari, 2017