De sänder nyheter på fyra olika språk i Skövde

Skövde kommun startar radiosändningar
på fyra olika språk.

Hala Akari och Asma Tribis sänder på
arabiska och engelska.

De sänder information på modersmål för de
som kommit nya till Skövde eller inte kan svenska.
De ger information om systemet i Sverige och nyheter.

För Asma Tribis är radio inget nytt.
Hon har sänt nyheter på olika språk
i Mariestads närradio.

De båda tror att det är viktigt att Skövde kommun
är med och engagerar sig.

Varje måndag klockan 10 sänds nyheterna på arabiska
och farsi samt engelska och somaliska i Skövde närradio.

Text: Regina J
Källa: P4 Skaraborg, 28 mars, 2017