Bostadsbyggande ger fler företag i Grästorp

I Grästorp startades flest nya företag
per invånare i Skaraborg förra året.

Det är främst byggföretag som etablerat sig i kommunen.

I Grästorp startades 33 nya företag 2016.

Byggbranschen står för en stor del av ökningen
när det gäller nystartade företag.

Kommunen har haft en stark utveckling den senaste tiden
med mycket bostadsbyggnation.
Det har byggts många flerfamiljshus i kommunen.

Det har också varit ökad inflyttning
från Trollhättan och Vänersborg.

Text: Toni Alajärvi
Källa: P4 Skaraborg, 2 mars, 2017