Bert säljer mat till kommunerna

Bert Karlsson satsar på mat till äldrevården.

Hans bolag Food company ska nästa år lämna kyld mat
till äldrevården i tre av Skaraborgs 15 kommuner.

Det gäller mat som hemvården i kommunerna
serverar till de äldre i deras hem.

Avtalet börjar gälla från februari 2018.

Text: Rickard W
Källa: Skb, 11 december, 2017