Bert Karlsson döms för bokföringsbrott

Bert Karlsson har inte lämnat in årsredovisningen i tid.

Han döms till villkorlig dom och 50 000 kronor
i dagsböter för bokföringsbrott.

Bert hade lämnat in bolaget
Jokarjos årsredovisning försent.
Det är den tredje gången det har hänt.

Enligt Bert beror det på att personen som är ansvarig
för bokföringen har varit inlagd på sjukhus.
Han tar på sig ansvaret.

Text: Toni Alajärvi
Källa: P4 Skaraborg, 14 februari, 2017