Bert anmäler 15 000 företag

Bert Karlsson gjorde i tisdags verklighet av hotet
att anmäla företag som varit sena med bokföringen.

Bert Karlsson har själv dömts
till villkorlig dom och dagsböter.
Anledningen var att Jokarjo AB varit sena
med bokföringen vid flera tillfällen.

Bert tycker inte att någon ska se honom som grälsjuk
när han anmäler totalt 15 000 företag.
Enligt myndighetsregister har företagen varit sena
med bokföringen och betalt avgift för detta.

Med anmälningarna vill Bert göra det svårt
och dyrt att hantera för myndigheterna.
Han tror att de kommer avkriminalisera bokföringsbrott
och att den som är sen med bokföringen inte ska dömas.

Text: Regina J
Källa: P4 Skaraborg, 21 mars, 2017