Anmälan efter fall i hem

En lex Sarah anmälan har kommit in
till Inspektionen för vård och omsorg.

I anmälan framgår det att en person
har ramlat och fått en bäckenfraktur.

Detta har hänt i samband med en gångträning
när hemtjänstpersonal var på plats.

Verksamheten ska efter händelsen
sett över sina rutiner.

Text: Rickard W
Källa: SLA, 28 juni, 2017