90 vårdplatser stängs på Skaraborgs sjukhus

Det saknas 200 anställda inför sommaren
på Skaraborgs sjukhus.
Som läget ser ut stängs 90 vårdplatser
till en följd av personalbristen.

Vårdförbundets medlemmar menar att
situationen är ohållbar.
Det säger Lene Lorenzen som är förtroendevald
på Skaraborgs sjukhus.

Personalen har erbjudits upp till 32 000 kronor extra
om de väljer att skjuta upp hela sin semester.

Lene tycker att sjukhuset kan erbjuda boende
eller resekostnader för anställda som reser.

Text: Regina J
Källa: P4 Skaraborg, 25 april, 2017