24 Gullspångsbor sökte högskola

Hösten 2015 och våren 2016
började 24 Gullspångsbor på högskola.

Statistiken har nyhetsbyrån Siren sammanställt.
Stockholm hade flest studenter med 6 755.
Det är ett tydligt samband mellan ungdomar
med högskoleutbildning och andelen högskoleutbildade.

Det har inte tagits någon hänsyn till antalet
invånare i kommunen.

Töreboda hade 49 studenter och
Mariestad hade 166 högskolenybörjare.

Text: Regina L
Källa: MT, 23 april, 2017