102 elever deltog i simskola

Nu har årets simskola börjat på Jonslundsbadet.
Sammanlagt är det 102 elever som är med.

På onsdagen var det den tredje simlektionen i år.
Det är elever som är 5 år och äldre som under
två veckor får lära sig att bli goda simmare.

I lilla bassängen får barnen öva på att ta simtag
och doppa huvudet samt att flyta.
I den stora bassängen får de redan simkunniga
barnen öva på ryggsim och bröstsim.

De ska öva på en mängd olika saker
för att sen ta olika simmärkena.
Under nästa vecka kommer eleverna
få lära sig mer om livräddning.

Text: Regina J
Källa: NLT, 26 juni, 2017