Veteranfordon i Hajstorp

Under sommaren kommer sex stycken
veteranfordonsträffar hållas i Hajstorp.

Hajstorp ligger norr om Töreboda
längs med Göta kanal.

Det finns café och vandrarhem på området.

På träffarna är alla sorters
veteranfordon är välkomna.
På kvällen brukar det samlas cirka 200 fordon.

Träffarna är varannan onsdag från
första juni till sjuttonde augusti.

Text: Daniel
Källa: toreboda.se, 27 maj, 2016