Trafikmiljön utanför Strandskolan ska förbättras

Trafiksäkerhetssamordnare Magnus Svensson har
fått uppdrag av barn- och utbildningsnämnden.

Magnus ska tillsammans med Strandskolans rektor
se över trafiksituationen utanför skolan i Karlsborg.

Detta görs för att minska risken för
att något allvarligt ska hända.

Det är mest på morgonen när många lämnar sina barn
på skolan som trafiksituationen är besvärlig.

Text: Mikael E
Källa: SLA, 21 december, 2016