Töreboda växer och bygger bostäder

Törebodas kommunfullmäktige godkände på måndagen
två nya planer för bostadsbyggande i tätorten.

En plan godkändes för området
Kanalparken öster om Göta kanal.

Dessutom godkändes en plan
för kvarteret Violen.

Det är kommunala bostadsbolaget Törebodabostäder
som planerar att använda området.

Text: Martinsson
Källa: SKB, 26 april, 2016