Töreboda duktiga på mottagandet av nyanlända

Töreboda är bland de bästa i landet
på att ta emot nyanlända flyktingar.

Vi informerar hyresgäster om rättigheter
och skyldigheter med att hyra bostad i Sverige.
Det säger Anna-Karin Johansson
som är integrationschef i Töreboda.

Sen i mars 2016 gäller den
så kallade anvisningslagen.
Den gör kommuner skyldiga
att ta emot nyanlända personer.

Text: Toni Alajärvi
Källa: P4 Skaraborg, 24 november, 2016